Alle klimatilskudd

Trygg sykkelparkering på jobb

Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du et trygt og tørt sted å parkere sykkelen din på jobb? Nå kan private bedrifter få tilskudd til å installere sykkelparkering til alle ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.

Søknadsfristen er løpende.

Klimaetaten vil ikke kunne behandle flere søknader om klimatilskudd fordi tilsagnsfullmakten for 2023 er brukt opp. Det skyldes at tilskuddsordningene er populære, og at mange innbyggere og næringslivet i Oslo ønsker å investere i bedre klima- og energiløsninger.

Klimaetaten vil likevel ta imot søknader til de forskjellige tilskuddsordningene, men disse vil ikke bli behandlet før Klimaetaten eventuelt får en ny tilsagnsfullmakt. Vi kan heller ikke garantere at søknadene da blir behandlet med et helt eller delvis positivt utfall, selv om søknadene møter kriteriene for dagens tilskuddsordninger.

Hva kan du søke om?

 • Tilskuddsordningen gjelder etablering av fast og trygg sykkelparkering på bedriftens eiendom.
 • Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak og installasjoner på egen eiendom, og sykkelparkeringen må være i låsbart område.
 • Bedriften kan motta tilskudd på inntil 1000 kroner per ordinære sykkelparkeringsplass, og 3 000 kroner per lastesykkelparkeringsplass, begrenset til inntil 20 prosent av totalkostnaden for tiltaket.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Se krav til trygg sykkelparkering (PDF 0,4MB)

Krav til sykkelparkeringen

 • Sykkelparkeringen som skal bygges må ha tak, eller være under tak.
 • Sykkelparkeringen må etableres på bedriftens eiendom og må være tilgjengelig for alle i bedriften.
 • Det må tas hensyn til fremkommelighet: Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
 • Installasjonen skal ikke være til hinder for offentlige tjenester, som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og virksomheter med adresse i Oslo kan søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.

Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden, kan du sette i gang med tiltaket – det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding. Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Lenke til ferdigmeldingsskjema mottar du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Guide for god sykkelparkering

Guide for god sykkelparkering.pdf

Søk på trygg sykkelparkering på jobb

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Aktiv til jobb

Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å gå, løpe eller sykle til jobben? Vi ønsker å legge til rette for en mer aktiv reisevei til og fra jobb, og gir nå støtte til bedrifter som vil tilrettelegge for sine aktive ansatte. Dere kan få støtte til en hel rekke ulike tiltak, som for eksempel oppgradering av garderoben, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.

Lading av elvarebil

Motta tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elvarebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

Oslos smarteste jobbreise

Har du en god idé til et prosjekt som fører til at flere ansatte reiser klimavennlig til jobb?

Bedrifter

Om støtteordningen

Vi ønsker at folk som bor og jobber i Oslo skal kunne reise smart, grønt, mest mulig stressfritt og gjerne billig. Vi ser rett og slett etter Oslos smarteste jobbreise, og gir tilskudd til de bedriftene som har de beste idéene om hvordan oslofolk kan reise innovativt og klimavennlig i jobben.

Alle klimatilskudd