Alle klimatilskudd
alttekst

Solcelletilskuddet

Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.
Tilskudd | Borettslag og sameier | Bedrifter

NB! Enova har lansert støtteordninger som støtter solceller til bedrifter, borettslag og sameier. Ordningen til Klima- og energifondet i Oslo er derfor stengt.

Vi anbefaler å søke på Enova sine ordninger her:

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Om støtteordningen

Med solceller på taket kan du produsere din egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Vi ønsker å legge til rette for at borettslag, sameier og yrkesbygg tar vare på solstrålene på taket. Gjennom tilskuddsordningen kan dere få tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

Klikk her for å søke om støtte til bedrift

Klikk her for å søke om støtte til borettslag eller sameie

Vurderer du å installere solceller i huset ditt, kan du søke tilskudd fra Enova

NB! På Oslo kommunes solkart kan du sjekke ut solforholdene på ditt tak!

Tilskuddsbeløp

 • For yrkesbygg er tilskuddet på 2 500 kroner per kWp installert, maksimalt 30 prosent av godkjente investeringskostnader.
 • For borettslag og sameier er tilskuddet på 35 prosent av godkjente investeringskostnader.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per søker er 1,8 millioner kroner per konsern.
 • Dere kan få tilskudd til rådgivning før og underveis i prosessen på opptil 50 000 kroner. Tilskudd til dette er begrenset til 30 prosent av godkjente kostnader.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang og avtaler kan ikke være inngått før det er gitt tilsagn.

Hvem kan søke?

 • Alle borettslag, sameier og private yrkesbygg som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Oslo kan søke.
 • For borettslag/sameier gjelder tilskuddet felles solcelleanlegg. Enkeltseksjoner kan ikke søke om tilskudd til privat solcelleanlegg
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Bor du i privatbolig? Klikk her for å lese om Enovas støtteordning for solceller.

Støtte til rådgivning

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at søker benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket. Dette kan gjøres av produktleverandør eller et eksternt konsulentselskap.

Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen. Rådgiver vil anses som støtteberettiget kostnad opp til 50 000 kroner, begrenset til 30 prosent av kostnaden. Dette gjelder selv om rådgivningen gjennomføres og bestilles før tilsagn er søker i hende, og selv om tiltaket ikke skulle bli gjennomført på grunn av avvist byggesøknad.

Byggesøknad

Merk at tilsagn på tilskudd fra Klima- og energifondet ikke gir byggetillatelse. Det er søkers eget ansvar å undersøke med Plan- og bygningsetaten om tiltaket er søknadspliktig og deretter søke om byggetillatelse.

Mer om byggesøknad for solcelleanlegg.

Merk at kostnader forbundet med innsending av byggesøknad ikke er berettiget støtte.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud. Du må i forkant innhente et tilbud for solcelleanlegget, der spesifisert kostnad og effekt i kWp fremkommer tydelig. Tilbudet må legges ved søknaden, og danner grunnlaget for tilsagnsbeløpet.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Installert effekt i kWp må fremkomme. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klikk her for å søke om støtte til bedrift

Klikk her for å søke om støtte til borettslag eller sameie

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du, eller konsernet som bedriften er del av, har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden. Du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på solcelletilskuddet

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Motta tilskudd til etterisolering og bytte av vinduer og ytterdører

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir deg lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. Dere kan også få støtte til rådgivning i forbindelse med tiltaket. Hensikten med ordningen er å få ned energibruken i bygg og boliger i Oslo.

Dagens støttesatser gjelder frem til 31.12.23

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig en støtteordning som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Ordningen er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sin tilskuddsordning.

Du kan lese mer om Enova sin ordning her

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier

Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Ordningen forvaltes av Enova.

Alle klimatilskudd