Alle klimatilskudd

Samlastterminal

Ønsker du å bygge bylogistikkterminaler for omlasting og samlasting i Oslo? Se hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle her.
Tilskudd | Bedrifter

Samlastterminaler er viktige tilretteleggere for effektiv og klimasmart varelogistikk i byer. Her har vi samlet aktuelle tilskuddsordninger for dere som ønsker å bygge nye eller oppgradere eksisterende terminaler i Oslo. Dere kan få støtte til både ladeinfrastruktur, ladepunkter, kjøretøy og mer.

Både transportører og gårdeiere kan søke om tilskudd.

Klimaetaten vil ikke kunne behandle flere søknader om klimatilskudd fordi tilsagnsfullmakten for 2023 er brukt opp. Det skyldes at tilskuddsordningene er populære, og at mange innbyggere og næringslivet i Oslo ønsker å investere i bedre klima- og energiløsninger.

Klimaetaten vil likevel ta imot søknader til de forskjellige tilskuddsordningene, men disse vil ikke bli behandlet før Klimaetaten eventuelt får en ny tilsagnsfullmakt. Vi kan heller ikke garantere at søknadene da blir behandlet med et helt eller delvis positivt utfall, selv om søknadene møter kriteriene for dagens tilskuddsordninger.

Om støttebeløp og maksgrenser for støtte

Ordningene har egne støttesatser og maksgrenser for hvor mye støtte som kan utbetales. I tillegg omfattes de fleste tilskuddsordningene av regelverket for bagatellmessig støtte. Det betyr at hver enkelt bedrift eller konsern kan motta maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte totalt fra disse ordningene over en treårsperiode.

Tilskuddsordningene som ikke omfattes av disse reglene er Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy og ordningen for FoU og pilotstøtte. Det betyr at en bedrift kan få utbetalt maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte totalt fra de andre tilskuddsordningene, og samtidig få utbetalt støtte gjennom en eller begge av disse ordningene i tillegg.

Tilskuddsordninger for deg som vil bygge samlastterminaler:

Kjøp av elvarebil

Søk om kjøpsstøtte til elvarebil fra Enova her. Du får inntil 50 000 kroner i støtte per elvarebil. Les mer

Kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Søk om kjøpsstøtte fra Enova til ellastebil eller andre tunge elektriske kjøretøy. Du får inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova. Les mer

Ladeinfrastruktur i bedrifter

Motta tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur. Du får dekket inntil 30 % av kostnadene, med et utbetalingstak på 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Les mer

Hurtiglader til elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler. Du får dekket inntil 50 % av kostnadene, med en støttesum på maksimalt 1 000 000 kroner. Les mer

Solcelletilskuddet

Installer solceller og frakt varer med egenprodusert strøm. Dere får inntil 35 % av kostnadene i støtte, med en støttesum på maksimalt 1 800 000 kroner. Les mer

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med elektriske lastesykler. Inntil 15 % av kjøpskostnadene gis i støtte, med en støttesum på maksimalt 150 000 kroner. Det gis støtte til maksimalt 10 lastesykler per bedrift. Les mer

Lading av lastebil og buss

Få støtte til inntil 50 % av kostnadene til normal- og hurtigladere for tunge kjøretøy. Det gis inntil 1 000 000 kroner i støtte per bedrift. Les mer

Vrakpant for parkeringsplass

Planlegger dere å gjøre om deler av parkeringsplassen deres? Få inntil 10 000 kroner i støtte ved å søke her. Les mer

Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy

Få støtte til etableringen av offentlig tilgjengelige hurtigladere for tunge kjøretøy med inntil 80 prosent av kostnadene, og med et makstak på 15 millioner kroner per ladestasjon. Les mer

FoU og pilotstøtte

Ønsker dere å teste ut nye løsninger eller delingsmodeller i samlastingssentralen? Da kan støtteordningen for FoU og pilotprosjekter være aktuell for dere. Les mer

Søk på samlastterminal

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming