Alle klimatilskudd

Lading av lastebil og buss

Motta tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Ønsker dere å etablere hurtigladere til bedriftens egne biler? Sjekk ut Enovas tilskuddsordning Bedriftslading for tunge kjøretøy.

Søknadsfristen er løpende.

Tilskuddsbeløp

 • For normalladere (AC-ladere) under 50 kW: 50 % av godkjente kostnader kan dekkes, med et maksbeløp på 35 000 kroner per ladepunkt.
 • For hurtigladere (DC-ladere) over 50 kW: 50 % av godkjente kostnader kan dekkes. Hurtigladere må være offentlig tilgjengelige for å få støtte.
 • Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 1 million kroner.

Kriterier for å søke

 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes som kostnader berettiget tilskudd.
 • Leasing støttes ikke.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til laderen inngår.
 • Ordningen dekker ikke eventuell oppgradering av trafostasjon.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden.
 2. Legg ved pristilbud fra leverandør.
 3. Søknaden sendes automatisk inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding via det elektroniske ferdigmeldingsskjemaet. Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, teknisk spesifikasjon fra installatør på ladestasjonene og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til kontoen som er registrert for bedriftens profil: http://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/innlogget/kontonummer

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på lading av lastebil og buss

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer

Motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.

Bedrifter

Om støtteordningen

Innen november 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie. For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

Alle klimatilskudd