Alle klimatilskudd

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.
Tilskudd | Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

Søknadsfristen er løpende.

Tilskuddsbeløp

 • Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt.

Kriterier for å søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo.
 • Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass. Se Enovas støtteordning for kjøp av elvarebil her.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden
 2. Legg ved pristilbud fra leverandør.
 3. Søknaden sendes automatisk inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.
 2. Send inn ferdigmelding via det elektroniske ferdigmeldingsskjemaet. Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, bekreftelse fra installatør på antall ladestasjoner som kan kobles på anlegget og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler, kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Søk på ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Hva sier andre som har gjennomført tiltaket?

Mange av beboerne våre sier at de ser utbyggingen som en god investering. Boligen øker jo i verdi dersom du har en garasje med topp moderne elektrisk anlegg, godt lys og mulighet for å lade elbil
- Gianni Feraco, styreleder i Abellund garasjelag

Andre relaterte tilskudd

Sykkelparkering i borettslag og sameier

Motta tilskudd til å bygge trygg sykkelparkering i sameie/borettslag.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Sykkelen din fortjener å stå tørt og trygt hjemme. Dersom borettslaget eller sameiet ditt mangler en trygg parkering for sykler, kan dere få støtte til å bygge en sikker sykkelparkering. Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:

 • Nytt sykkelskur i skjermet bakgård
 • Bygging av sykkelparkering i garasje
alttekst

Solcelletilskuddet

Motta tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg.

Borettslag og sameier
Bedrifter

NB! Enova har lansert støtteordninger som støtter solceller til bedrifter, borettslag og sameier. Ordningen til Klima- og energifondet i Oslo er derfor stengt.

Vi anbefaler å søke på Enova sine ordninger her:

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Om støtteordningen

Med solceller på taket kan du produsere din egen fornybare energi, og få inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune. Vi ønsker å legge til rette for at borettslag, sameier og yrkesbygg tar vare på solstrålene på taket. Gjennom tilskuddsordningen kan dere få tilskudd til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller.

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig støtteordninger som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Tilskuddsordningene gir støtte til solceller og er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sine tilskuddsordninger.

Du kan lese mer om Enova sine ordninger her:

Støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Tilskudd til isolasjon, vinduer og dører

Motta tilskudd til etterisolering og bytte av vinduer og ytterdører

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir deg lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. Dere kan også få støtte til rådgivning i forbindelse med tiltaket. Hensikten med ordningen er å få ned energibruken i bygg og boliger i Oslo.

Dagens støttesatser gjelder frem til 31.12.23

NB! Denne tilskuddsordningen gir maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte. Enova lanserte nylig en støtteordning som dekker inntil 30 prosent av kostnadene for energiforbedring i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Ordningen er konkurransebasert.

Vi anbefaler å søke på Enova sin tilskuddsordning.

Du kan lese mer om Enova sin ordning her

Alle klimatilskudd