Alle klimatilskudd

Kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Kutt utslipp og driftskostnader i virksomheten din ved å kjøpe elektrisk lastebil, eller andre tunge elektriske kjøretøy. Du kan få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Slik søker du støtte fra Enova:

  1. Innhent tilbud fra leverandør
  2. Send søknad til Enova, sammen med innhentet tilbud og pris på tilsvarende dieselkjøretøy.
  3. Motta godkjent søknad
  4. Send faktura for kjøpet til Enova
  5. Motta støtte

Har du spørsmål om tilskuddsordningen

Kontakt Enova på

Tlf: 08049
E-post: svarer@enova.no

Andre relaterte tilskudd

Kjøp av ny el-varebil

Kjøp ny el-varebil og få inntil 50 000 kr i støtte fra Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Med en elektrisk varebil får bedriften din lavere driftskostnader og lavere utslipp av klimagasser. I tillegg kan du få inntil 50 000 kroner i støtte per el-varebil av Enova. Bare husk å søke støtte før du kjøper bilen!

Denne ordningen ble lagt ned 31. mai 2023

Lading av lastebil og buss

Motta tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Bedrifter

Om støtteordningen

Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne kjøretøy, eller til offentlig tilgjengelige DC-ladere med effekt på over 50 kW.

Alle klimatilskudd