Alle klimatilskudd

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

I dag brukes det stort sett bare fossile energikilder på byggeplassene i Oslo. Det ønsker vi å gjøre noe med. Nå kan du få støtte fra Oslo kommune til å kartlegge hvordan din byggeplass kan bli utslippsfri.

Støtten dekker 80 prosent av kostnadene for dette kartleggingsarbeidet, begrenset oppad til 100 000 kroner.

Kriterier for å søke

 • Kartleggingsarbeidet skal gjøres av profesjonelle fagkonsulenter.
 • Du må søke om tilskudd per byggeplass.
 • Byggeplassen må være i Oslo.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og private virksomheter med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke. Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.
 • Vi gir ikke støtte til konseptstudier som kun ser på bruk av biodrivstoff.
 • Vi gir heller ikke støtte til studier som kun omfatter utstyr til tørk/varme.
 • Vi kan gi støtte til kartleggingsarbeid der disse temaene inngår som del av en helhet, for eksempel bruk av biogass eller annet biodrivstoff til enkelte maskiner når utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.

Søknaden må inneholde:

 • Navn på firma som utfører kartleggingen og kontaktinformasjon.
 • Navn på utbygger og adresse for byggeplassen.
 • Pristilbud for kartleggingen eller foreslått avtale mellom partene.
 • Det må komme fram at studiet gjennomføres etter utbyggers ønske.
 • Det må komme fram om utbygger har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste 3 årene, i tillegg til størrelsen på eventuell
 • støtte.
 • Det må komme fram om utbygger har mottatt annen offentlig støtte som dekker de samme støtteberettigede kostnadene som gis etter denne tilskuddsordningen, i tillegg til størrelsen på støtten.

Slik søker du

 1. Skriv og send inn søknaden Søknaden sendes inn av utførende konsulent eller oppdragsgiver på e-post til fondet@kli.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Du blir kontaktet
 2. Start arbeidet
 3. Send rapport

Har du spørsmål om tilskuddsordningen

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Andre relaterte tilskudd

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Privatpersoner
Borettslag og sameier
Bedrifter

Om støtteordningen

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi. Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Elektriske motorredskaper

Motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo.

Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper til bruk i Oslo. Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er mindre gravemaskiner, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.

Alle klimatilskudd
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte www.klimatilskudd.no aksepterer du denne bruken.
OK
Les mer