Alle klimatilskudd

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.
Tilskudd | Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Gjennom dette klimatilskuddet kan bedriften din motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke.

Søknadsfristen er løpende.

Tilskuddsbeløp

 • Tilskuddet er 50 prosent av kostnadene for tiltaket, maks 1 000 000 kroner.
 • Laderen må ha en effekt på minst 50 kW.
 • Laderne skal forbeholdes bruk til varebiler, og må installeres i Oslo.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du inngår avtale med leverandør eller igangsetter arbeidet.

Kriterier for å søke

 • Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og med adresse registrert i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du inngår avtale med leverandør eller igangsetter arbeidet.

Slik søker du

 1. Innhent tilbud og skaff informasjon. Du må i forkant innhente et tilbud på ladestasjonen og arbeidet du søker tilskudd til. Effekt på ladestasjonen(e) må fremkomme i tilbudet.
 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.
 2. Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.
 3. Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte. Les mer på regjeringen.no

Klage

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Søk på hurtiglader for elektriske varebiler

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)

E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Universell utforming

Tilgjengelighetserklæring, universell utforming

Andre relaterte tilskudd

Kjøp av ny el-varebil

Kjøp ny el-varebil og få inntil 50 000 kr i støtte fra Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Med en elektrisk varebil får bedriften din lavere driftskostnader og lavere utslipp av klimagasser. I tillegg kan du få inntil 50 000 kroner i støtte per el-varebil av Enova. Bare husk å søke støtte før du kjøper bilen!

Denne ordningen ble lagt ned 31. mai 2023

Lading av elvarebil

Motta tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elvarebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

Alle klimatilskudd