Alle klimatilskudd

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.
Tilskudd | Privatpersoner | Borettslag og sameier | Bedrifter

Om støtteordningen

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi.

Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Viktige kriterier

 • Tiltakene må gjelde i Oslo. En viktig hensikt med forskning og utvikling (FoU) og pilotprosjektene er at kunnskapen og erfaringen som kommer fra disse prosjektene skal komme andre aktører i Oslo til gode.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke være inngått, før det er gitt tilsagn.

Slik søker du

 1. Skriv søknaden Klimaetaten har laget en veileder og en mal for søknaden. Malen er en disposisjon for prosjektbeskrivelsen som setter oss i stand til å evaluere prosjektet.

Dette er hovedpunktene:

 • Bakgrunn - kort om problemstillingen
 • Om prosjektet – hva skal gjøres
 • Hva skal oppnås – mål
 • Nytteverdi i Oslo
 • Budsjett
 • Finansieringsplan
 • Søkt beløp
 1. Send inn søknaden Søknad med vedlegg sender du på e-post til trond.moengen@energidata.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta svar
 2. Send inn ferdigmelding
 3. Utbetaling av tilskudd

Har du spørsmål om tilskuddsordningen

Telefon: 22 92 14 00 (tir, ons og fre kl.10:00-11:00 og 12:00 - 13:00)
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Andre relaterte tilskudd

Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Motta tilskudd til rådgivning om hvilke tiltak du som utbygger kan iverksette for å få byggeplassen utslippsfri. 

Bedrifter

Om støtteordningen 

I dag brukes det stort sett bare fossile energikilder på byggeplassene i Oslo. Det ønsker vi å gjøre noe med. Nå kan du få tilskudd fra Oslo kommune til å kartlegge hvordan din byggeplass kan bli utslippsfri.

Alle klimatilskudd
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte www.klimatilskudd.no aksepterer du denne bruken.
OK
Les mer