Klimatilskudd

Her finner du en oversikt over klimatilskuddene du kan søke på.

Ladeinfrastruktur til borettslag og sameier

Motta tilskudd til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur slik at det blir enklere å lade hjemme.

Hurtiglader for elektriske varebiler

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Stadig flere elektriske varebiler i Oslo øker behovet for egne hurtigladere. Nå kan din bedrift motta opp til 1 million kroner i tilskudd til etablering av hurtiglader for elektriske varebiler.

Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan søke tilskudd. Ladeoperatører og energistasjoner kan også søke om tilskudd.

Lading av elvarebil

Motta tilskudd til ladeinfrastruktur og ladebokser for elvarebiler.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kjører du rundt i en el-varebil, men mangler lademuligheter? Med støtte fra Oslo kommune kan din bedrift oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur og installere ladebokser for elvarebiler.

Etablering av ladestasjoner for elektriske drosjer

Motta tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme.

Bedrifter

Om støtteordningen

Innen november 2024 skal alle drosjer i Oslo være utslippsfrie. For å gjøre det enklere for drosjesjåfører å velge elektrisk gir vi nå tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som allerede eier eller ønsker å kjøpe en el-drosje. Tilskuddsordningen gjelder kun i Oslo kommune.

Hurtiglader til taxi

Få støtte til å etablere hurtigladere til taxi, eller til å holde av eksisterende hurtigladere.

Bedrifter

Om støtteordningen

Ønsker du å etablere nye hurtigladere som er forbeholdt taxier? Eller å holde av eksisterende hurtigladere, slik at de kun kan brukes av taxisjåfører?

Nå kan energistasjoner, taxisentraler eller andre som vil tilby hurtigladere til taxi få inntil halve regninga dekket.

Ordningen er planlagt å vare ut 2024.

Støtte til energitiltak i borettslag og sameier

Enova gir inntil 10 millioner kroner i støtte til borettslag og sameier som gjennomfører energibesparende tiltak, for eksempel solceller.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget bruker mindre strøm fra nettet kan støttes, inkludert installasjon av solceller.

Tilskuddet er konkurransebasert. Jo mer kostnadseffektive energitiltak du søker støtte til, jo sterkere stiller du i konkurransen.

Støtte til energikartlegging i yrkesbygg

Søk om tilskudd til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg.

Bedrifter

Få støtte fra Enova til å gjennomføre en energikartlegging av arbeidsplassen din. Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg

Lyst på et mer kostnads- og energieffektivt kontorbygg? Få inntil 10 millioner i støtte fra Enova til energibesparende tiltak.

Bedrifter

Om tilskuddsordningen

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energibesparende tiltak i yrkesbygg, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Støtteordningen er særlig relevant for eldre bygg med et stort energiforbedringspotensial. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Kartleggingsstøtte for borettslag og sameier

Få støtte fra Enova til å gjennomføre kartlegging av klima- og energitiltak i ditt borettslag eller sameie.

Borettslag og sameier

Om støtteordningen

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Ordningen forvaltes av Enova.

Smart energistyring for boliger

Få inntil 10.000 kroner i støtte fra Enova når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Installerer du et system for smart strømstyring vil strømbruken bli styrt automatisk. Du sparer strømutgifter og bidrar til mindre belastning på strømnettet. Tilskuddet forvaltes av Enova.

Støtte til elmotorsykkel og elmoped

Born to be utslippsfri? Nå får du 25.000 kroner i støtte fra Enova ved kjøp av elmotorsykkel og 3.500 kroner i støtte ved kjøp av elmoped.

Privatpersoner

Om støtteordningen

Elmotorsykkel og elmoped er utslippsvennlige alternativer for deg som vurderer et kjøretøyalternativ til bil nr. 2 i husholdningen.

Enova støtter kjøp av lette og tunge elmotorsykler og elmopeder så lenge de er registrert etter 22. mars 2022.

Elektriske maskiner og motorredskaper

Motta tilskudd til innkjøp av elektriske maskiner og motorredskaper til bruk i Oslo.

Bedrifter

Om støtteordningen

Lyst til å bytte ut den dieseldrevne gravemaskinen eller hjullasteren med en mer klimavennlig utgave? Nå kan bedriften din motta tilskudd til innkjøp av elektriske motorredskaper og maskiner til bruk i Oslo. Eksempler på maskiner som vil kunne få støtte er mindre gravemaskiner, hjullastere og dumpere i tillegg til andre driftsmaskiner som gressklippetraktorer o.l.

Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Motta tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med en elektrisk lastesykkel. Med på lasset kan du ha varer, verktøy og det du måtte trenge i jobbhverdagen. Mindre leveranser utgjør rundt en fjerdedel av vareleveransene i Oslo og vi har som mål at flere av disse kan gjøres med hjelp av elektrisk lastesykkel i stedet for bil.

Lading av lastebil og buss

Motta tilskudd til etablering av ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tyngre kjøretøy.

Bedrifter

Om støtteordningen

Oslo kommune ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til etablering av AC-lading under 50 kW for egne kjøretøy, eller til offentlig tilgjengelige DC-ladere med effekt på over 50 kW.

Energiforbedring gjennom FoU og pilotprosjekter

Motta tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger.

Privatpersoner
Borettslag og sameier
Bedrifter

Om støtteordningen

Klima- og energifondet gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier. Det er ønskelig med prosjekter knyttet til både produksjon og bruk av energi. Målet med støtte til FoU- og pilotprosjekter er å utvikle eller vise frem nye løsninger som kan redusere klimagassutslippene, øke energieffektiviteten og øke produksjonen av fornybar energi i Oslo.

Kjøp av tunge elektriske kjøretøy

Få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Bedrifter

Om støtteordningen

Kutt utslipp og driftskostnader i virksomheten din ved å kjøpe elektrisk lastebil, eller andre tunge elektriske kjøretøy. Du kan få inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova.

Samlastterminal

Ønsker du å bygge bylogistikkterminaler for omlasting og samlasting i Oslo? Se hvilke tilskuddsordninger som er aktuelle her.

Bedrifter

Samlastterminaler er viktige tilretteleggere for effektiv og klimasmart varelogistikk i byer. Her har vi samlet aktuelle tilskuddsordninger for dere som ønsker å bygge nye eller oppgradere eksisterende terminaler i Oslo. Dere kan få støtte til både ladeinfrastruktur, ladepunkter, kjøretøy og mer.